Kiemkans

Onderwijs

Sinds augustus 2012 bieden wij onder de naam Kiemkans (speciaal) basisonderwijs en in samenwerking met IVIO@school ook speciaal voortgezet onderwijs aan. Deze vorm van dagbesteding met onderwijs zijn wij speciaal begonnen voor de kinderen die thuis zitten, kinderen/jongeren welke niet bij een andere vorm van (speciaal) onderwijs terecht kunnen.

 

Kiemkans biedt iedereen een nieuwe kans. We bieden kinderen en jongeren een leer – en ontwikkelingsklimaat waarbinnen zij hun individuele mogelijkheden op sociaal - emotioneel en cognitief gebied kunnen ontplooien.

Dit doen we door de kinderen/jongeren een veilige, vertrouwde, kleinschalige leerplek te bieden waar ze:

  1. Weer vertrouwen kunnen opbouwen
  2. In de structuur / het ritme blijven (vooral als school weggevallen is)
  3. Verder werken aan hun cognitieve vaardigheden
  4. Strategieën en vaardigheden aangeleerd krijgen om, om te gaan met hun moeilijkheden
  5. Voorbereid worden op een terugkeer naar speciaal onderwijs

 

 

Aanmeldingen voor onze dagbesteding met onderwijs verlopen altijd in overleg met de gemeente / leerplichtambtenaar.

Kiemkans 1/3
Kiemkans 2/3
Kiemkans 3/3
Top <h4>kwaliteitsrijkezorg.nl sitemap:</h4> <a href="https://www.kwaliteitsrijkezorg.nl/home">Home</a><br /> <a href="https://www.kwaliteitsrijkezorg.nl/introductie">Introductie</a><br /> <a href="https://www.kwaliteitsrijkezorg.nl/kwaliteit">Kwaliteit</a><br /> <a href="https://www.kwaliteitsrijkezorg.nl/vacature">Vacature</a><br /> <a href="https://www.kwaliteitsrijkezorg.nl/wachtlijst">Wachtlijst</a><br /> <a href="https://www.kwaliteitsrijkezorg.nl/contact">Contact</a><br /> -<a href="https://www.kwaliteitsrijkezorg.nl/documenten">Documenten</a><br /> -<a href="https://www.kwaliteitsrijkezorg.nl/contact_1412">Contactgegevens</a><br />